Mae'r rhestr gyfredol o wrandawiadau camymddygiad cyhoeddus sydd yn yr arfaeth ar gael isod.

Sylwch: does dim gwrandawiadau camymddygiad cyhoeddus ar gael ar hyn o bryd i fynd iddyn nhw.


Sut i wneud cais am fod yn bresennol

Mae gwrandawiadau camymddygiad yn agored i bawb. Mae lleoedd yn cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Sylwch y gallech gael eich chwilio cyn mynd i ystafell y gwrandawiad.

Mynnwch ragor o wybodaeth am yr hyn sydd i'w ddisgwyl mewn gwrandawiad drwy ddarllen canllawiau'r Swyddfa Gartref ar wrandawiadau camymddygiad.