Mae ymgyrch SNAP yn ymateb i'r nifer cynyddol o ddarnau o dystiolaeth fideo a ffotograffig y mae aelodau o'r cyhoedd yn eu cyflwyno ar ôl gweld troseddau gyrru. Hyd yn hyn, mae'r adroddiadau hyn wedi bod yn cael eu cyflwyno i'r heddlu mewn amrywiaeth o ffyrdd ac felly rydym wedi datblygu proses symlach i ymdrin â nhw. 

Ymgyrch SNAP (gosafesnap.cymru)