Os ydych chi wedi bod yn rhan mewn gwrthdrawiad ar y ffordd, neu’n credu eich bod efallai’n dyst i drosedd ar y ffordd, gallwch ganfod sut i riportio hyn gan ddefnyddio ein hofferyn ar-lein syml. Atebwch y cwestiynau cyflym isod er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r cyngor iawn i chi ac yn casglu’r holl fanylion perthnasol.

Offeryn cyngor

Rhoi gwybod am trosedd traffig ffordd bosibl a ddigwyddod mwy na 10 diwrnod yn ôl

Diolch.

Yn ôl y gyfraith, gallwn ond cyflwyno ‘Rhybudd o Fwriad i Erlyn’ i geidwad cofrestredig neu berchennog cerbyd modur o fewn 14 diwrnod i drosedd honedig.

Rhaid i’ch adroddiad fod wedi’i gyflwyno o fewn deg diwrnod i’r drosedd honedig er mwyn rhoi amser i ni ymchwilio.

Gan fod y digwyddiad yr ydych chi’n ei riportio wedi digwydd fwy na deg diwrnod yn ôl, ni allwn erlyn unrhyw un oedd yn rhan ohono.

Fodd bynnag, mae eich adroddiad yn dal yn werthfawr gan y bydd yn gwella’r wybodaeth sydd gennym am droseddau traffig a gallai ein helpu i ddatrys y mater yr ydych chi wedi sôn amdano.

Cliciwch ‘Cychwyn’ isod i roi cymaint o fanylion ag y gallwch am y digwyddiad.

 

Cyfartaledd amser cwblhau: deg munud

 

Gwnewch yn siŵr bod y manylion canlynol gennych os yn bosibl:

  • dyddiad ac amser y digwyddiad
  • manylion cyswllt y person arall, neu’r bobl eraill, oedd yn rhan o’r yn y digwyddiad
  • rhif cofrestru a gwneuthuriad eu cerbyd
  • manylion cyswllt unrhyw dystion i’r digwyddiad

 

 

Cychwyn