Os ydych chi wedi bod yn rhan mewn gwrthdrawiad ar y ffordd, neu’n credu eich bod efallai’n dyst i drosedd ar y ffordd, gallwch ganfod sut i riportio hyn gan ddefnyddio ein hofferyn ar-lein syml. Atebwch y cwestiynau cyflym isod er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r cyngor iawn i chi ac yn casglu’r holl fanylion perthnasol.

Offeryn cyngor

Riportio trosedd traffig bosibl a ddigwyddodd yn ystod y deg diwrnod diwethaf

Diolch.

Defnyddir eich adroddiad i wella’r wybodaeth sydd gennym am droseddau traffig a gallai ein helpu i ddatrys y mater yr ydych chi wedi sôn amdano.

Cliciwch ‘Cychwyn’ isod i roi cymaint o fanylion ag y gallwch am y digwyddiad.


Cyfartaledd amser cwblhau: pum munud

 

Gwnewch yn siŵr bod y manylion canlynol gennych os yn bosibl:

  • dyddiad ac amser y digwyddiad
  • manylion cyswllt y person arall, neu’r bobl eraill, oedd yn rhan o’r digwyddiad
  • rhif cofrestru a gwneuthuriad eu cerbyd


Sylwch
: Os gwnaethoch chi gyflwyno adroddiad digwyddiad traffig ffyrdd ar y wefan hon, byddwch yn gallu lawrlwytho copi o'ch adroddiad ar ôl ichi ei gyflwyno. Adroddiad gwrthdrawiad yw'r adroddiad hwnnw. Yna gallwch anfon yr adroddiad at eich cwmni yswiriant neu’ch cyfreithiwr.

 

Cychwyn