A yw’n argyfwng?

Os oes trosedd wrthi’n cael ei chyflawni neu os oes rhywun mewn perygl uniongyrchol, ffoniwch 999 nawr.

Os oes gennych nam ar eich clyw neu’ch lleferydd, defnyddiwch ein gwasanaeth ffôn testun 18000 neu anfonwch neges destun at 999 os ydych wedi cofrestru ymlaen llaw gyda’r gwasanaeth SMS brys.

Os ydych chi wedi bod yn rhan mewn gwrthdrawiad ar y ffordd, neu’n credu eich bod efallai’n dyst i drosedd ar y ffordd, gallwch ganfod sut i riportio hyn gan ddefnyddio ein hofferyn ar-lein syml. Atebwch y cwestiynau cyflym isod er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r cyngor iawn i chi ac yn casglu’r holl fanylion perthnasol.

Offeryn cyngor

Yn ôl

Rydych chi ar Cam 1 o uchafswm o 1

Rydych wedi cwblhau 0%

Yes

Rheolaethau chwilio lleoliad

Defnyddiwch y blwch chwilio isod i ddod o hyd i gyfeiriad neu leoliad, yna llusgwch y pin ar y map i nodi’r union fan ar y ffordd lle digwyddodd y digwyddiad, neu mor agos ag y gallwch iddo.

Mae’r lefel chwyddo yn ddigonol

Chwyddwch i mewn i’r map er mwyn dod o hyd i’r lleoliad cywir. Gallwch chwyddo i mewn drwy glicio yn y cylch glas neu drwy ddefnyddio’r botwm + ar waelod ochr dde y map.

Symudwch y pin i ddewis y lleoliad cywir

A yw’r lleoliad hwn yn gywir?