Os ydych wedi bod yn dyst i drosedd neu wedi dioddef trosedd riportiwch hynny wrthym.

Bydd ein hystafell reoli yn delio ag adroddiadau yn union yr un ffordd boed eich bod yn ei riportio ar-lein neu’n ffonio 101.

Cyn eich bod yn rhoi manylion y drosedd i ni, byddwn yn gofyn ychydig gwestiynau er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cyrraedd y ffurflen ar-lein gywir.

Offeryn cyngor

Riportio trosedd ar-lein a ddigwyddodd y tu allan i’n hawdurdodaeth

Diolch.

Os ydych chi wedi dioddef ymddygiad tramgwyddus neu fygythiol ar gyfryngau cymdeithasol, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn ei riportio wrth ddarparwr y gwasanaeth yn gyntaf, megis Facebook, Twitter neu Snapchat.

Efallai y bydd y darparwr gwasanaeth yn gallu rhoi rhybudd i’r tramgwyddwr am ei ymddygiad neu, mewn rhai achosion, ei wahardd o’r gwasanaeth.

Os ydych hefyd am ei riportio wrthym ni, not known sy’n gyfrifol am yr ardal hon.

Ewch i not known i gael rhagor o wybodaeth.