Yn amrywio o ymddygiad ymosodol, swnllyd neu gamdriniol i aflonyddwch yn y gymdogaeth yn ymwneud â chyffuriau neu anifeiliaid, mae sawl ffurf ar ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Os ydych chi wedi bod yn dyst i ymddygiad gwrthgymdeithasol, riportiwch hynny wrthym.

Bydd ein hystafell reoli yn delio ag adroddiadau yn union yr un ffordd boed eich bod yn ei riportio ar-lein neu’n ffonio 101.

Offeryn cyngor

Riportio ymddygiad gwrthgymdeithasol sy’n digwydd ar hyn o bryd

Diolch.

Ffoniwch 101.

Byddwn yn cymryd ychydig o fanylion ac yn eich arwain drwy’r camau nesaf.

Gwnewch yn siŵr bod y manylion canlynol wrth law gennych, os yn bosibl:

  • lle mae’r digwyddiad yn digwydd
  • beth sy’n digwydd
  • enwau neu ddisgrifiad o’r bobl sy’n gysylltiedig