Yn amrywio o ymddygiad ymosodol, swnllyd neu gamdriniol i aflonyddwch yn y gymdogaeth yn ymwneud â chyffuriau neu anifeiliaid, mae sawl ffurf ar ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Os ydych chi wedi bod yn dyst i ymddygiad gwrthgymdeithasol, riportiwch hynny wrthym.

Bydd ein hystafell reoli yn delio ag adroddiadau yn union yr un ffordd boed eich bod yn ei riportio ar-lein neu’n ffonio 101.

Offeryn cyngor

Riportio ymddygiad gwrthgymdeithasol a ddigwyddodd ar drên neu mewn gorsaf reilffordd

Diolch.
 
Ffoniwch Heddlu Trafnidiaeth Prydain ar 0800 40 50 40 neu anfonwch neges destun at 61016. Byddant yn tynnu ychydig o fanylion i lawr, yn penderfynu a ddylid anfon yr heddlu ai peidio, ac yn siarad â chi trwy'r camau nesaf.
 
I gael mwy o wybodaeth am yr hyn i'w ddisgwyl, ymwelwch â Heddlu Trafnidiaeth Prydain.