Yn amrywio o ymddygiad ymosodol, swnllyd neu gamdriniol i aflonyddwch yn y gymdogaeth yn ymwneud â chyffuriau neu anifeiliaid, mae sawl ffurf ar ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Os ydych chi wedi bod yn dyst i ymddygiad gwrthgymdeithasol, riportiwch hynny wrthym.

Bydd ein hystafell reoli yn delio ag adroddiadau yn union yr un ffordd boed eich bod yn ei riportio ar-lein neu’n ffonio 101.

Offeryn cyngor

Riportio trosedd sy’n cael ei chyflawni, rhai a ddrwgdybir yn y lleoliad neu berson sydd mewn perygl ar hyn o bryd

Diolch. Ffoniwch 999 ar unwaith.

Byddwn yn cymryd ychydig o fanylion, yn anfon swyddog heddlu i’ch cefnogi, ac yn eich arwain drwy’r camau nesaf.