Coronafeirws (Covid-19)

Os ydych eisiau rhoi gwybod i ni am rywbeth yr ydych chi’n credu allai fod yn torri’r mesurau ‘Aros gartref’, cysylltwch â ni am hynny gan ddefnyddio ein gwasanaeth coronafeirws (Covid-19)

 


 

Gall ymddygiad gwrthgymdeithasol gael effaith barhaol ar gymdogaethau a chymunedau gan ei fod yn aml yn arwain at gynnydd mewn troseddu, yn arbennig trais a difrod troseddol. Os ydych chi wedi bod yn dyst i ymddygiad gwrthgymdeithasol o unrhyw fath, riportiwch hynny gan ddefnyddio ein hofferyn ar-lein syml a chyflym.

Offeryn cyngor

Riportio tresmasu

Diolch.

Os oes rhywbeth yn digwydd a allai arwain at rywun yn cael anaf difrifol neu eiddo’n cael ei ddifrodi, ffoniwch 999 nawr.


Gwnewch yn siŵr bod y manylion canlynol gennych chi os yw'n bosibl:

  • ble mae’r digwyddiad
  • beth sy’n digwydd
  • enwau'r bobl dan sylw neu ddisgrifiad ohonynt