Yn amrywio o ymddygiad ymosodol, swnllyd neu gamdriniol i aflonyddwch yn y gymdogaeth yn ymwneud â chyffuriau neu anifeiliaid, mae sawl ffurf ar ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Os ydych chi wedi bod yn dyst i ymddygiad gwrthgymdeithasol, riportiwch hynny wrthym.

Bydd ein hystafell reoli yn delio ag adroddiadau yn union yr un ffordd boed eich bod yn ei riportio ar-lein neu’n ffonio 101.

Offeryn cyngor

Riportio tipio anghyfreithlon

Diolch.

Riportiwch dipio anghyfreithlon wrth eich cyngor lleol.

Os oes swm mawr ohono, riportiwch ef wrth Asiantaeth yr Amgylchedd: Canolfan Cyswllt Cwsmeriaid Genedlaethol ar 03708 506 506

Gallwch riportio unrhyw wybodaeth sydd gennych am dipio anghyfreithlon, dympio gwastraff yn anghyfreithlon, neu unrhyw beth arall yn ddienw wrth Taclo'r Taclau ar 0800 555 111.