Yn amrywio o ymddygiad ymosodol, swnllyd neu gamdriniol i aflonyddwch yn y gymdogaeth yn ymwneud â chyffuriau neu anifeiliaid, mae sawl ffurf ar ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Os ydych chi wedi bod yn dyst i ymddygiad gwrthgymdeithasol, riportiwch hynny wrthym.

Bydd ein hystafell reoli yn delio ag adroddiadau yn union yr un ffordd boed eich bod yn ei riportio ar-lein neu’n ffonio 101.

Offeryn cyngor

Riportio sŵn rheilffyrdd

Diolch. 

Bydd angen i chi gysylltu â Network Rail am sŵn a dirgrynu sy’n cael eu hachosi gan drenau a gwaith cynnal a chadw’r rheilffyrdd. 

Gallwch gysylltu â nhw yma