Yn amrywio o ymddygiad ymosodol, swnllyd neu gamdriniol i aflonyddwch yn y gymdogaeth yn ymwneud â chyffuriau neu anifeiliaid, mae sawl ffurf ar ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Os ydych chi wedi bod yn dyst i ymddygiad gwrthgymdeithasol, riportiwch hynny wrthym.

Bydd ein hystafell reoli yn delio ag adroddiadau yn union yr un ffordd boed eich bod yn ei riportio ar-lein neu’n ffonio 101.

Offeryn cyngor

Riportio rhywun sy’n ymddwyn mewn ffordd sy’n peri pryder i mi

Diolch.

Os oes rhywbeth yn digwydd a allai arwain at rywun yn cael anaf difrifol neu eiddo’n cael ei ddifrodi, ffoniwch 999 nawr.


Gwnewch yn siŵr bod y manylion canlynol gennych chi os yw'n bosibl:

  • ble mae’r digwyddiad
  • beth sy’n digwydd
  • enwau'r bobl dan sylw neu ddisgrifiad ohonynt