Yn amrywio o ymddygiad ymosodol, swnllyd neu gamdriniol i aflonyddwch yn y gymdogaeth yn ymwneud â chyffuriau neu anifeiliaid, mae sawl ffurf ar ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Os ydych chi wedi bod yn dyst i ymddygiad gwrthgymdeithasol, riportiwch hynny wrthym.

Bydd ein hystafell reoli yn delio ag adroddiadau yn union yr un ffordd boed eich bod yn ei riportio ar-lein neu’n ffonio 101.

Offeryn cyngor

Riportio rhywbeth arall

Diolch.

Ydych chi eisiau riportio un o’r rhain? 

 

 

Gall eich cyngor lleol helpu gydag amrywiaeth o faterion megis:

  • golau domestig a golau gardd
  • llwch, stêm, arogleuon neu bryfed o fusnes
  • mwg, mygdarth neu nwyon
  • sbwriel yn crynhoi
  • anghydfodau ynglŷn â ffin a wal gydrannol
  • anghydfod ynglŷn â ffens gardd neu goed yn bargodi

 

Fel arall, gallwch ffonio Taclo'r Taclau yn ddienw ar 0800 555 111