Yn amrywio o ymddygiad ymosodol, swnllyd neu gamdriniol i aflonyddwch yn y gymdogaeth yn ymwneud â chyffuriau neu anifeiliaid, mae sawl ffurf ar ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Os ydych chi wedi bod yn dyst i ymddygiad gwrthgymdeithasol, riportiwch hynny wrthym.

Bydd ein hystafell reoli yn delio ag adroddiadau yn union yr un ffordd boed eich bod yn ei riportio ar-lein neu’n ffonio 101.

Offeryn cyngor

Riportio fy mod wedi dod o hyd i gyffuriau yn fy nghymdogaeth

Diolch.

Os ydych wedi dod o hyd i gyffuriau mewn man cyhoeddus, ffoniwch 101 nawr. 

Os oes gennych nam ar eich clyw neu’ch lleferydd, defnyddiwch ein gwasanaeth ffôn testun 18000.

Gwnewch yn siŵr bod y manylion canlynol wrth law gennych, os yn bosibl:

  • lle daethoch o hyd iddynt
  • disgrifiad o’r hyn y daethoch o hyd iddynt
  • manylion unrhyw weithgareddau rydych wedi’u gweld
  • disgrifiad o unrhyw bobl sy’n gysylltiedig