Yn amrywio o ymddygiad ymosodol, swnllyd neu gamdriniol i aflonyddwch yn y gymdogaeth yn ymwneud â chyffuriau neu anifeiliaid, mae sawl ffurf ar ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Os ydych chi wedi bod yn dyst i ymddygiad gwrthgymdeithasol, riportiwch hynny wrthym.

Bydd ein hystafell reoli yn delio ag adroddiadau yn union yr un ffordd boed eich bod yn ei riportio ar-lein neu’n ffonio 101.

Offeryn cyngor

Riportio cerbyd sydd wedi ei adael

Diolch.

Riportiwch gerbydau sydd wedi ei adael wrth eich cyngor lleol

Gwnewch yn siŵr bod y manylion canlynol wrth law gennych, os yn bosibl:

  • rhif cofrestru’r cerbyd
  • enw a chyfeiriad y perchennog
  • am faint o amser mae wedi bod yno
  • lleoliad y cerbyd
  • cyflwr y cerbyd