Yn amrywio o ymddygiad ymosodol, swnllyd neu gamdriniol i aflonyddwch yn y gymdogaeth yn ymwneud â chyffuriau neu anifeiliaid, mae sawl ffurf ar ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Os ydych chi wedi bod yn dyst i ymddygiad gwrthgymdeithasol, riportiwch hynny wrthym.

Bydd ein hystafell reoli yn delio ag adroddiadau yn union yr un ffordd boed eich bod yn ei riportio ar-lein neu’n ffonio 101.

Offeryn cyngor

Riportio cam-drin domestig sy’n digwydd ar hyn o bryd

Diolch.

Mae cam-drin domestig neu drais yn drosedd ac rydych yn iawn i’w riportio wrthym.

Os yw’n digwydd ar hyn o bryd ffoniwch 999 ar unwaith.

Gwnewch yn siŵr bod y manylion canlynol wrth law gennych, os yn bosibl:

  • y cyfeiriad lle mae’n digwydd
  • disgrifiad ac enwau, os ydych yn eu gwybod, y bobl sy’n gysylltiedig
  • manylion beth sy’n digwydd