Yn amrywio o ymddygiad ymosodol, swnllyd neu gamdriniol i aflonyddwch yn y gymdogaeth yn ymwneud â chyffuriau neu anifeiliaid, mae sawl ffurf ar ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Os ydych chi wedi bod yn dyst i ymddygiad gwrthgymdeithasol, riportiwch hynny wrthym.

Bydd ein hystafell reoli yn delio ag adroddiadau yn union yr un ffordd boed eich bod yn ei riportio ar-lein neu’n ffonio 101.

Offeryn cyngor

Riportio bygythiadau, cam-drin geiriol neu ymosodiad

Diolch. Mae bygythiadau, achosion o gam-drin geiriol ac ymosodiadau yn droseddau. Gallwch riportio hyn wrthym drwy ddefnyddio ein gwasanaeth riportio trosedd ar-lein.

Gwnewch yn siŵr bod y manylion canlynol wrth law gennych, os yn bosibl:

  • dyddiad ac amser y drosedd
  • manylion cyswllt unrhyw un a oedd yn dyst i’r drosedd
  • gwybodaeth am unrhyw dystiolaeth a allai helpu ein hymchwiliad

Cliciwch 'Dechrau' isod i fynd i'r gwasanaeth.

Dechrau