Yn amrywio o ymddygiad ymosodol, swnllyd neu gamdriniol i aflonyddwch yn y gymdogaeth yn ymwneud â chyffuriau neu anifeiliaid, mae sawl ffurf ar ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Os ydych chi wedi bod yn dyst i ymddygiad gwrthgymdeithasol, riportiwch hynny wrthym.

Bydd ein hystafell reoli yn delio ag adroddiadau yn union yr un ffordd boed eich bod yn ei riportio ar-lein neu’n ffonio 101.

Offeryn cyngor

Report a vehicle being driven dangerously

Thank you.

If you feel someone is driving dangerously and is likely to harm someone, please call 999 now.

Please have the following details ready, if possible:

  • where the incident is happening
  • description of the people involved
  • the vehicle’s licence plate number
  • contact details of any witnesses to the incident