Yn amrywio o ymddygiad ymosodol, swnllyd neu gamdriniol i aflonyddwch yn y gymdogaeth yn ymwneud â chyffuriau neu anifeiliaid, mae sawl ffurf ar ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Os ydych chi wedi bod yn dyst i ymddygiad gwrthgymdeithasol, riportiwch hynny wrthym.

Bydd ein hystafell reoli yn delio ag adroddiadau yn union yr un ffordd boed eich bod yn ei riportio ar-lein neu’n ffonio 101.

Offeryn cyngor

Riportiwch ddigwyddiad a ddigwyddodd y tu allan i'n hawdurdodaeth

Diolch.

not known sy’n gyfrifol am yr ardal hon.

Riportiwch eich mater iddyn nhw neu ewch i'w gwefan i gael mwy o wybodaeth.

 

not known
not known