Yn amrywio o ymddygiad ymosodol, swnllyd neu gamdriniol i aflonyddwch yn y gymdogaeth yn ymwneud â chyffuriau neu anifeiliaid, mae sawl ffurf ar ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Os ydych chi wedi bod yn dyst i ymddygiad gwrthgymdeithasol, riportiwch hynny wrthym.

Bydd ein hystafell reoli yn delio ag adroddiadau yn union yr un ffordd boed eich bod yn ei riportio ar-lein neu’n ffonio 101.

Offeryn cyngor

Anifail sydd angen ei achub o goeden, to adeilad neu rywle arall

Diolch.

Nid mater i’r heddlu yw hwn. Rydym yn argymell eich bod yn ffonio’r RSPCA ar 0300 1234 999 (24 awr y dydd). Bydd yr elusen yn gallu rhoi cymorth a chyngor i chi.