Ar 9 Ebrill 2021 cyhoeddodd Palas Buckingham farwolaeth Ei Uchelder Brenhinol y Tywysog Philip, Dug Caeredin.
 
Bydd cyfnod o wyth diwrnod o alaru cenedlaethol yn cael ei arsylwi o'r dyddiad hwn tan fore'r angladd.

Angladd

Bydd y gwasanaeth angladdol yn cael ei gynnal ar Ebrill 17 yng Nghapel San Siôr, Castell Windsor.
 
Bydd munud o dawelwch yn nodi dechrau'r gwasanaeth am 15:00.
 
Ni fydd yr angladd yn angladd gwladol.
 
Nodyn: Mae cyfyngiadau coronafirws yn dal i fod ar waith. Os ydych yn dymuno talu eich parch, gwnewch hynny gan ddilyn y rheolau a'r arweiniad.
 
Gofynnir i aelodau'r cyhoedd beidio â chasglu fel torfeydd nac ymweld â phreswylfeydd brenhinol.
 
Mae'r teulu brenhinol wedi gofyn i'r cyhoedd ystyried rhoi rhodd i elusen, yn hytrach na gadael teyrngedau blodau.
 
Mae llyfr cydymdeimlad ar-lein, os hoffech adael neges.
 

Dolenni defnyddiol