Mae bys cyffwrdd ffôn

Os ydych chi wedi gweld neu glywed rhywbeth a allai o bosibl fod yn gysylltiedig â therfysgaeth, gwrandewch ar eich greddf ac riportio amdano. Gallai’r camau yr ydych yn eu cymryd arbed bywydau.

Riportio ar-lein

Dim ond ychydig o amser y mae’n ei gymryd i riportio ar-lein.

Llinell Frys Gwrthderfysgaeth

Mewn argyfwng, neu os oes angen cymorth yr heddlu ar frys arnoch, dylech bob amser ffonio 999.

Gallwch hefyd riportio am weithgarwch amheus drwy gysylltu â’r heddlu yn gyfrinachol ar y Llinell Frys Gwrthderfysgaeth: 0800 789 321.

Gweithgarwch amheus

Bob blwyddyn mae miloedd o adroddiadau gan y cyhoedd yn helpu’r heddlu i gadw cymunedau yn ddiogel rhag terfysgaeth.

Gallai gweithgarwch amheus gynnwys:

  • derbyn gynnau heb drwydded
  • storio cemegion, silindrau nwy neu wrteithiau heb reswm amlwg
  • tynnu lluniau o drefniadau diogelwch
  • postio deunydd ar-lein sy’n dyrchafu terfysgaeth.

Edrychwch ar wefan Action Counters Terrorism y llywodraeth i gael rhagor o fanylion am weithgarwch amheus, yn ogystal â fideos a chyngor pellach.

Gallwch hefyd wirio ein cyngor ar derfysgaeth.