Sylwch: Os gwnaethoch chi gyflwyno adroddiad digwyddiad traffig ffyrdd ar y wefan hon, byddwch yn gallu lawrlwytho copi o'ch adroddiad. Adroddiad gwrthdrawiad yw'r adroddiad hwnnw. Yna gallwch anfon yr adroddiad at eich cwmni yswiriant neu’ch cyfreithiwr. Fydd dim angen ichi wneud cais ar wahân am adroddiad gwrthdrawiad.

Os ydych yn gyfreithiwr neu'n asiant yswiriant, gallwch wneud cais ar ran eich cleient am gopi o unrhyw adroddiadau am  wrthdrawiadau sydd wedi'u llunio gan yr heddlu neu’n cael eu cadw gan yr heddlu.

Os ydych yn cynrychioli eich hun mewn achos sifil, gallwch chithau hefyd wneud cais.

Dim ond ar ôl i’r achos gael ei gau y gall adroddiadau gael eu rhyddhau.

Sut i wneud cais

Llenwch y ffurflen isod a'i hanfon aton ni drwy’r ebost.

Costau

Byddwn yn cysylltu â chi ynghylch pa wybodaeth y gallwn ei darparu, faint y bydd yn ei gostio a sut y gallwch dalu drwy BACS.

Lawrlwytho