A yw’n argyfwng?

Os oes trosedd wrthi’n cael ei chyflawni neu os oes rhywun mewn perygl uniongyrchol, ffoniwch 999 nawr.

Os oes gennych nam ar eich clyw neu’ch lleferydd, defnyddiwch ein gwasanaeth ffôn testun 18000 neu anfonwch neges destun at 999 os ydych wedi cofrestru ymlaen llaw gyda’r gwasanaeth SMS brys.

Mae eich adborth yn helpu i’n siapio. Felly, os ydych am ddweud diolch neu gwyno hoffem glywed gennych.

Gallwch gysylltu gyda ni drwy ddefnyddio’r offeryn ar-lein syml a chyflym isod.

Offeryn cyngor

Yn ôl

Rydych chi ar Cam 1 o uchafswm o 1

Rydych wedi cwblhau 0%